Facebook-jakten på en rektor

For første gang prøvde vi å rekruttere til en lederstilling, med Facebook som primært annonseorgan. Her er jaktresultatet.

2014-05-06-17.48.16

I kommunikasjonsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune har vi hatt en nysgjerrighet for stillingsutlysninger i sosiale medier. Vi bruker store summer på rekruttering hvert år, hvor papirannonser gjerne foretrekkes. Men i dagens mediesamfunn er papirannonser kostbart og for enkelte stillinger er det som å skyte spurv med kanoner, noe jeg har forklart i  annonsørens dilemma.

Tidligere har vi oppnådd spennende resultat med stillingsutlysninger via sosiale medier. Ikke minst i jakten etter superhelter og da vi brukte den magiske tusenlappen.

Før sommeren fikk vi derfor en helt spesiell utfordring.

Kan vi rekruttere en rektor til Inderøy videregående skole – med Facebook som primærkanal?

Hva er spesielt med rekruttering av en rektor? Det er krevende stillinger, hvor det gjerne er få søkere. Det er også en lederstilling for en stor virksomhet, hvor man gjerne ønsker en god søkerliste.

Vi lagde to ulike videoer til bruk i annonseringen på Facebook. Helt enkle produksjoner hvor vi selv utviklet ideene og skrev manus.

  • En typisk seriøs og rett opp og ned-video med avtroppende rektor som forteller om fantastiske Inderøy videregående skole.

  • En mer leken video, hvor vi spiller på det faktum at Inderøy vgs har et av landets beste utdanningsprogram innen musikk, dans og drama. (Legg merke til det fantastiske piano-spillet, just saying)

De to annonsene ble fremmet mot ulike målgrupper.

  • En målgruppe med personer nasjonalt som har typiske stillingstitler som kan finne en rektorjobb interessant.
  • En annen målgruppe med personer nasjonalt som liker relevante fagforbund, samt har generell interesse for skole/skolepolitikk m.m.
  • En tredje målgruppe var en bredere anlagt kampanje i Nord-Trøndelag, hvor «noen» antagelig kjenner «noen» som kunne finne jobben interessant. Altså hvor vi spilte på den regionale jungeltelegrafen.
  • Den siste videoen ble også rettet mot en målgruppe hvor vi kombinerte yrkestitler med kulturinteresse.

Det er ingen stor forskjell i hvordan de to videoene ble tatt imot av publikum, så jeg går ikke nærmere inn på det.

I tillegg til Facebook-annonsene ble det kjørt ett innrykk av en tradisjonell stillingsannonse i to regionaviser.

Om lag 25 prosent av annonsekostnadene ble brukt på Facebook. Totalkostnadene var samtidig en fjerdedel av hva som tidligere er brukt på tradisjonell stillingsutlysning av sammenlignbare stillinger.

Stillingen ble i tillegg kunngjort som nyhetssak på vår nettside og intranettside

TI SØKERE
Ti personer søkte stillingen. I pressemeldingen vi sendte ut heter det:

– Dette er en økning i antall søkere sammenlignet med det vi har sett for tilsvarende stillinger de siste årene. Til forskjell fra tidligere har fylkeskommunen denne gang vært aktive med utlysningen også i sosiale medier. Mye tyder på at det har bidratt til søkertallet, sier fylkesopplæringssjef Vegard Iversen.


HVA SA SØKERNE
Vi sendte søkerne en spørreundesøkelse via Questback som de besvarte anonymt. Vi ba dem først oppgi hvor de husket å ha sett annonsen (uhjulpen kjennskap). Deretter viste vi de to videoannonsene, samt papirannonsen og spurte om de hadde husket å ha sett dem (hjulpen kjennskap). Undersøkelsen ble gjennomført før ansettelse. Åtte av ti søkere svarte.

Her er noen registreringer:

  • Vi hadde over tre ganger så mange observasjoner i egne kanaler, som i avisannonsene totalt.
  • Ingen av søkerne husket å ha sett den dyreste avisannonsen
  • To av søkerne som så annonsen på Facebook, hadde ikke sett en avisannonse. To av søkerne som hadde sett  en avisannonsen, hadde ikke sett Facebook-annonsen.
  • Kostnaden pr videovisning endte på 0,13 øre. I en av målgruppene var vi nede i 0,11 øre pr videovisning. For oss er det gode tall.

OPPSUMMERT
Bedre søkning til en betydelig lavere annonsekostnad, gjennom en bredere anlagt kanalmiks enn tidligere.