Å informere om en fylkessammenslåing

Halvparten av nordtrønderne stemte ved siste fylkestingsvalg i Nord-Trøndelag. Det finnes bedre utgangspunkt når man har viktig informasjon til innbyggerne.

Trøndelagsutredningen er rett og slett ideen om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke. Dette innlegget handler ikke om politikken, det handler ikke om debatten om folkeavstemning. Det handler om hvordan det er jobbet med å gjøre det politiske forslaget kjent for folk flest. Eller mer presist: Hvordan vi informerte nordtrønderne om at alle som en kunne levere et høringsvar i saken – fra saken ble lagt fram 4.november 2015 til høringsfristen 5.februar 2016. Her er en gjennomgang av hovedtrekkene.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører Tore O. Sandvik legger fram Trøndelagsutredningen og intensjonsavtale om sammenslång av trøndelagsfylkene. Radisson Blu Værnes

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører Tore O. Sandvik la fram Trøndelagsutredningen 4.november 2015.

Først litt om utgangspunktet

  • Fylkespolitikk er ikke nødvendigvis det som engasjerer mest. Ved siste fylkestingsvalg hadde Nord-Trøndelag en valgdeltakelse på 55,5 prosent.
  • At vi ikke akkurat jobber under en Justin Bieber-lignende interesse fra våre innbyggere ses også gjennom engasjementet i sosiale medier. Ingen andre fylkeskommuner har flere følgere enn oss, relatert til folketall. Samtidig er det bare to prosent av nordtrønderne som følger oss på Facebook.
  • Dagens mediebilde er komplekst. For èn generasjon tilbake kunne vi nøyd oss med å kunngjøre i papiravisene. I dag er det mer utfordrende å nå «alle»
  • Høringsrunden i Trøndelagsutredningen er gjort etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Loven krever ikke en voldsom kunngjøring. Her kan du lese kommentarer til den generelle medvirkningsparagrafen.  Dette er imidlertid en såpass stor sak at det aldri var aktuelt å forholde seg bare til lovens minstekrav.

FORMELL ANNONSERING

Kunngjøring av høringsrunde startet med en tradisjonell annonse i samtlige papiraviser i Nord-Trøndelag.

kunngjøring

I noen aviser hadde vi i tillegg følgende annonse på trykk.

Skjermbilde

 

TRYKKSAK

DSC_6647

En trykket versjon av Trøndelagstredningen ble lagt ut ved alle folkebibliotekene i fylket. Dette ble det opplyst om i kunngjøringsannonsen.

EGEN NETTSIDE

Skjermbilde1

Hele utredningen ble digitalisert med et skreddersydd og responsivt (mobilvennlig) nettsted på trondelagsutredningen.no – herfra kunne også utredningen lastes ned som PDF. Ifølge Medienorge har 96 prosent av trønderne tilgang til internett (2014-tall). I høringsperioden lå det en godt merket oppfordring på nettstedets forside – «Hva mener du?», hvor innbyggerne kunne sende inn et høringssvar direkte fra nettstedet.

INFORMASJONFILM

Det ble laget en kort informasjonsfilm med budskapet «Du trenger ingen talerstol for å bli hørt». Informasjonsfilmen ble vist ved alle kinoer i Nord-Trøndelag fra november 2015. 55.953 besøkende så filmen ved Levanger, Namsos, Steinkjer, Verdal og Stjørdal kinoer.

I tillegg ble filmen annonsert i Facebook og på Instagram i flere omganger og med ulike uttrykk. Til sammen nådde Facebook-annonsene 120.183 nordtrøndere i alderen 16+.

I tillegg ble flere Facebook-innlegg om saken fremmet, samt at folkemøtene også ble annonsert i sosiale medier (se punktet under»)

FBann1

En av videoannonsene som ble kjørt i sosiale medier (over).

FOLKEMØTER

12622006_10156442703810015_1686449638630070119_o

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik under folkemøtet i Namsos.

I høringsperioden ble det gjennomført fire godt besøkte folkemøter: I Namsos, Stjørdal, Verdal og Steinkjer. De tre første ble arrangert av oss i samarbeid med de respektive lokalavisene. Her ble det informert bredt om planene, samt at folk i salen kunne stille spørsmål. I alle presentasjoner og omtaler av folkemøtene ble det vist til nettstedet og muligheten for å komme med høringsuttalelse.

Folkemøtene i Steinkjer og Namsos ble i tillegg vist med livesendinger både i nettavisene og på vår egen hjemmeside.

Opptak av folkemøtet i Namsos:

Opptak av folkemøtet i Steinkjer:

Alle folkemøtene ble bredt annonsert på nett og på papir og i sosiale medier, med flere innrykk. I tillegg laget alle avisene redaksjonelle saker både på papir og på nettsider – både før og etter folkemøtene. Det samme gjorde fylkeskommunen i sine kanaler.

Eksempler på helsides annonsering av folkemøtene i papiravisene:

helside innherred

helside annonse folkemøte NA

folkemøte steinjker

MEDIEDEKNING

Få om noen saker har vært omtalt mer i Nord-Trøndelag enn Trøndelagsutredningen fra november og fram til i dag. Avisene har heller ikke vært grådige med spalteplassen i sine omtaler av Trøndelagsutredningen. Dette har vært en sak som mediene har gitt bred omtale, både redaksjonelt, på kommentarplass, på debattsidene og på lederplass.

Medienes store interesse for saken har selvsagt vært det viktigste bidraget til å opplyse nordtrønderne om den pågående politiske debatten.

Under er noen utvalgte oppslag etter pressekonferansen november 2015, hvor Trøndelagsutredningen ble lagt fram.

pk_ta

TU_Adressa

 pk_ta2 pk_ta3 TU_Adressa1

Her er NRK Midt-Nytts innslag fra samme pressekonferanse, som oppslagene over er hentet fra.

Den politiske debatten

De aller fleste kommunene i Nord-Trøndelag leverte høringssvar. Det betyr at hundrevis av lokalpolitikere også har drøftet denne saken, og slik bidratt til å gjøre saken kjent. Trøndelagsutredningen har også vært debattert på en rekke fylkesting siden 2013, og ikke minst har fylkesrådslederen omtalt saken i flere av sine taler til fylkestinget.

Under kan du se talen som startet hele prosessen: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik sin tale til fylkestinget i Nord-Trøndelag desember 2013.

Vi streamer alle fylkestingene live. Tradisjonelt har våre lokale medier vært flinke til å videreformidle våre sendinger, med tydelige lenker og god plassering på sine nettsider. I forhåndsomtalene av flere fylkesting det siste året har det vært fokusert nettopp på trøndelagsdebatten, også i våre nettsaker, papirannonser og videoannonser.

Her er et eksempel på en videoannonse og en helsides papirannonse som ble kjørt både på nettaviser og i sosiale medier før fylkestinget juni 2015. Med mulig fylkessammenslåing som et tema.

 

wow

9 av 10 kjenner til forslaget

Fortsatt usikker på om du har fått med deg at trøndelagsfylkene foreslår å slå seg sammen ?

Da Opinion (på oppdrag fra Trøndelagsutredningen) nylig gjorde en undersøkelse i begge trøndelagsfylkene fikk de følgende svar på spørsmålet:

9 av 10

Resultatet fikk Adressas politiske redaktør til å kvittere med følgende i en kommentar: «Meningsmålerne har gjort en god jobb sett med fylkeskommunale briller. Ni av ti spurte oppgir at de kjenner til fylkessammenslåingen».

Nettsaker i media fra januar 2016

Her er et utvalg av mediesakene fra en utvalgt måned, nemlig januar 2016 – den store høringsmåneden. Det er nærmest en prestasjon ikke å ha fått med seg minst en av disse sakene i januar – om du er nordtrønder.

Her er høringsuttalelsene