Hvilket bilde apellerer mest til kvinner?

Klarer du å gjette hvilket av følgende fire bilder som fungerte best mot kvinner?

Akkurat nå annonserer vi muligheten til å foreslå kandidat til årets fylkeskulturpris i Nord-Trøndelag. Alle kan nominere en kandidat. Fordi nordtrønderen generelt er i målgruppa, har vi kjørt annonsen i papiraviser, i tillegg til en bredt anlagt kampanje i sosiale medier.

Det mest spennende med annonsering i sosiale medier er muligheten til å måle effekt. I en papirannonse må vi gjerne gå for èn idè, uten at vi helt vet hvordan idèen slår an i ulike målgrupper.

På Facebook kan vi for eksempel kjøre samme annonsetekst, men velge ulike bilder, og se hvilke av annonsene som fungerer best. Dermed kan vi fortløpende erstatte de annonsene som fungerer dårligst med nye versjoner, og gjennom kampanjeperioden tune fram annonser som gir lavest mulig kostnad. Såkalt AB-testing.

De fire annonsene du ser under er de vi startet med. Alle bildene er kjøpt i en utenlandsk fotobase, og illustrerer ulike kunstuttrykk. Ingen av bildene er av mulige prisvinnere. Det ville vært ledende annonsering.

Hva tror du?

 • Hvilket av de fire bildene tror du generelt fungerte best mot nordtrønderen?
 • Hvilket av bildene tror du fungerte dårligst
 • Hvilket av bildene tror du fungerte best mot kvinner?
 • Hvilket av bildene fungerte best mot aldersgruppen 65+ ?

Tenk deg godt om, før du scroller helt ned for å se fasiten!

Annonse 1

ann4

Annonse 2
ann3

Annonse 3
ann2

Annonse 4

ann1

—- Scroll ned for fasiten —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ann4 TAPER:

 • Denne annonsen fungerte generelt dårligst. Annonsen oppnådde 21 prosent høyere klikk-kostnad enn den beste annonsen
 ann2 DAMENES FAVORITT:

 • Denne annonsen var mest populær blant kvinner (regnet ut fra prosentandel klikk fra kvinnene som ble eksponert for annonsen
 ann1  VINNEREN

 • Denne annonsen fungerte generelt best, med lavest kostnad pr klikk.
 • Dette er også annonsen som fungerte best i aldersgruppen 65+

Stemte resultatet med dine antagelser???

Å rekruttere en ridder

Skal du jakte på en ridder, trenger du gode samarbeidspartnere.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har ledig stilling som elev- og lærlingeombud. En stilling som åpenbart må frontes bredt i sosiale medier.

På altfor kort varsel – i høstferieuka – utfordret vi våre venner i Gidd til å lage en kjapp animasjonsfilm. Jeg tror alle andre hadde takket nei til å levere under fristen vi ga dem, men det er vel ikke uten grunn at de omtaler seg selv med ord som:

Vi tviholder på det barnslige. Vi er stolte av å være litt rare.

De tok utfordringen på strak arm. Jeg er også glad i å arbeide med folk som umiddelbart svarer at de ikke liker vår idè, og i stedet kommer med egen ideer og tanker. Værsågod. Det er slike miljø alle burde arbeide med!

Her er annonsen som ruller og går for tida. Vi satser på at den bidra til å rekruttere en flott ridder.

 

Vær en våken annonsør!

Er du en bevisstløs annonsør?

Tradisjonell stillingsannonsering kan være kostbar og lite målrettet. Likevel fortsetter mange av oss i trygge, vante spor. Jeg erkjenner at det er krevende å innføre nye tankesett og rutiner i mange organisasjoner, men det betyr ikke at man skal resignere. Fordelene med å tenke nye muligheter i nye kanaler har så mange fordeler, at det kan bli kostbart å la være.

ann

Jeg har i flere artikler beskrevet våre forsøk med stillingsannonsering i sosiale medier. En hver stillingsannonse har en målgruppe som gjerne er lett å beskrive. Derfor er stillingsannonser så godt egnet for sosiale medier. Fordi det er nettopp muligheten for målretting og segmentering som er selve styrken i de nye mediene.

Jeg anbefaler å lese mitt tidligere innlegg – annonsørens dilemma – et innlegg som Høgskolen i Molde også laget en lokal variant på.

Den siste stillingsannonsen vi har forsøkt i sosiale medier er imidlertid enda mer ekstrem enn eksempelet jeg bruker i Annonsørens dilemma.

En av våre skoler har et vikarat som tegnspråktolk ledig. Det man typisk kunne ha gjort var å rykke inn annonser i lokale medier og eventuelt fagtidsskrift. Skolen ville lett nådd godt over 100.000 lesere bare i Nord-Trøndelag. Det er et høyt tall, men egentlig nokså uinteressant. Det interessante spørsmålet er:

Hvor mange av leserne er aktuelle kandidater til stillingen?

Jeg kontaktet Tolkeforbundet nasjonalt, og fikk følgende svar:

De siste tallene jeg har sett er at det er 175 fast ansatte tolker i NAV og at det er i overkant av 500 frilansere, også de tilknyttet Nav. Disse tallene har jeg fra Arbeids- og sosialdepartementet. I tillegg vil det være noen som er ansatt på skoler, de er det vanskelig å få noen tall på, da en registrering av disse ikke finnes. Med mindre de samme tolkene også tar frilansoppdrag for en Tolketjeneste og er registrert som frilanstolk der i tillegg til fast jobb ved en skole.

Altså snakker vi trolig om ei målgruppe på under 1000 personer – i Norge.

Jeg kontaktet deretter NAV Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag, som opplyste at de har fem ansatte, og at de kjenner til fire-fem frilansere i Nord-Trøndelag.

Tradisjonell avisannonsering i dette tilfellet er ikke bare å skyte spurv med kanoner, det er enda verre enn som så. Jeg mener at avisannonsering i dette tilfellet er bevisstløs annonsering.

Fordi:

Målgruppa regionalt er så liten, at det antagelig går fortere å ringe personene i målgruppa, enn å gjennomføre en annonseprosess. Lesertall tatt i betraktning hadde vi kanskje nådd under ti reelle kandidater I Nord-Trøndelag, mens vi uansett ville ha betalt for å nå over 100.000 avislesere – selv om de overhodet ikke er i målgruppa.

Målgruppa nasjonalt er også så liten, at ingen videregående skoler ville hatt råd til nasjonal annonsering – for å rekruttere til et årsvikariat som tolk.

Dette er typisk en annonse skreddersydd for sosiale medier, hvor vi betaler for å nå ei målgruppe vi selv beskriver. Vi har for tiden en annonse gående, hvor vi mekket en film uten tale. Skjønner du innholdet, skjønner du med en gang at du er i målgruppa.

Vi har annonsen ute med ulike målrettinger:

 • Ett annonsesett mot dem som liker Facebook-sidene til skoler som tilbyr tolkeutdanning i Norge. Samt personer som liker Døveforbundet og andre interessesider,
 • Et annet annonsesett retter seg mot alle tenkelige yrkestitler på norsk/svensk/dansk. Dette annonsesettet går altså i tre land – men har likevel en målgruppe på under 1500 personer! Det sier også noe om at avisannonsering av denne stillingen ville vært ekstremt kostbar om man skulle nådd den samme målgruppa

Annonsen fikk god respons, og høstet blant annet kommentarer som de under.

tolk_respons2_norden_ann

Det er også typisk å se folk tagge andre personer de mener annonsen kan være interessant for. Det er lett å dele og kommentere og tipse venner i sosiale medier, dermed får vi ekstra drahjelp i jakten på nye kollegaer.

tolk_respons

Dessverre har vi i skrivende stund ingen napp. Det viser også hvor vanskelig det kan være å rekruttere en stilling med svært få kandidater nasjonalt – til et sted som tross alt ikke ligger midt i smørøyet.

Facebook-jakten på en rektor

For første gang prøvde vi å rekruttere til en lederstilling, med Facebook som primært annonseorgan. Her er jaktresultatet.

2014-05-06-17.48.16

I kommunikasjonsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune har vi hatt en nysgjerrighet for stillingsutlysninger i sosiale medier. Vi bruker store summer på rekruttering hvert år, hvor papirannonser gjerne foretrekkes. Men i dagens mediesamfunn er papirannonser kostbart og for enkelte stillinger er det som å skyte spurv med kanoner, noe jeg har forklart i  annonsørens dilemma.

Tidligere har vi oppnådd spennende resultat med stillingsutlysninger via sosiale medier. Ikke minst i jakten etter superhelter og da vi brukte den magiske tusenlappen.

Før sommeren fikk vi derfor en helt spesiell utfordring.

Kan vi rekruttere en rektor til Inderøy videregående skole – med Facebook som primærkanal?

Hva er spesielt med rekruttering av en rektor? Det er krevende stillinger, hvor det gjerne er få søkere. Det er også en lederstilling for en stor virksomhet, hvor man gjerne ønsker en god søkerliste.

Vi lagde to ulike videoer til bruk i annonseringen på Facebook. Helt enkle produksjoner hvor vi selv utviklet ideene og skrev manus.

 • En typisk seriøs og rett opp og ned-video med avtroppende rektor som forteller om fantastiske Inderøy videregående skole.

 • En mer leken video, hvor vi spiller på det faktum at Inderøy vgs har et av landets beste utdanningsprogram innen musikk, dans og drama. (Legg merke til det fantastiske piano-spillet, just saying)

De to annonsene ble fremmet mot ulike målgrupper.

 • En målgruppe med personer nasjonalt som har typiske stillingstitler som kan finne en rektorjobb interessant.
 • En annen målgruppe med personer nasjonalt som liker relevante fagforbund, samt har generell interesse for skole/skolepolitikk m.m.
 • En tredje målgruppe var en bredere anlagt kampanje i Nord-Trøndelag, hvor «noen» antagelig kjenner «noen» som kunne finne jobben interessant. Altså hvor vi spilte på den regionale jungeltelegrafen.
 • Den siste videoen ble også rettet mot en målgruppe hvor vi kombinerte yrkestitler med kulturinteresse.

Det er ingen stor forskjell i hvordan de to videoene ble tatt imot av publikum, så jeg går ikke nærmere inn på det.

I tillegg til Facebook-annonsene ble det kjørt ett innrykk av en tradisjonell stillingsannonse i to regionaviser.

Om lag 25 prosent av annonsekostnadene ble brukt på Facebook. Totalkostnadene var samtidig en fjerdedel av hva som tidligere er brukt på tradisjonell stillingsutlysning av sammenlignbare stillinger.

Stillingen ble i tillegg kunngjort som nyhetssak på vår nettside og intranettside

TI SØKERE
Ti personer søkte stillingen. I pressemeldingen vi sendte ut heter det:

– Dette er en økning i antall søkere sammenlignet med det vi har sett for tilsvarende stillinger de siste årene. Til forskjell fra tidligere har fylkeskommunen denne gang vært aktive med utlysningen også i sosiale medier. Mye tyder på at det har bidratt til søkertallet, sier fylkesopplæringssjef Vegard Iversen.


HVA SA SØKERNE
Vi sendte søkerne en spørreundesøkelse via Questback som de besvarte anonymt. Vi ba dem først oppgi hvor de husket å ha sett annonsen (uhjulpen kjennskap). Deretter viste vi de to videoannonsene, samt papirannonsen og spurte om de hadde husket å ha sett dem (hjulpen kjennskap). Undersøkelsen ble gjennomført før ansettelse. Åtte av ti søkere svarte.

Her er noen registreringer:

 • Vi hadde over tre ganger så mange observasjoner i egne kanaler, som i avisannonsene totalt.
 • Ingen av søkerne husket å ha sett den dyreste avisannonsen
 • To av søkerne som så annonsen på Facebook, hadde ikke sett en avisannonse. To av søkerne som hadde sett  en avisannonsen, hadde ikke sett Facebook-annonsen.
 • Kostnaden pr videovisning endte på 0,13 øre. I en av målgruppene var vi nede i 0,11 øre pr videovisning. For oss er det gode tall.

OPPSUMMERT
Bedre søkning til en betydelig lavere annonsekostnad, gjennom en bredere anlagt kanalmiks enn tidligere.

Den magiske tusenlappen i Facebook

Hva kan en tusenlapp utrette i Facebook? En hel del viste det seg.

Som jeg tidligere har skrevet er Nord-Trøndelag fylkeskommune ivrig med å teste stillingsannonser i sosiale medier. Dels på grunn av annonsørens dilemma men også med bakgrunn i tidligere vellykkede forsøk – som da vi jaktet etter superhelter.

Denne gangen fikk vi spørsmål om å bistå Grong videregående skole. Skolen er en av få med egen trafikklærer ansatt. Når de skulle rekruttere ny trafikklærer, møtte de en betydelig utfordring. De fikk ikke søkere. Ingen. De annonserte i en rekke aviser både i Nord-Trøndelag, Nordland og Sør-Trøndelag – de prøvde ulike jobbportaler på nett, men av en eller annen grunn var det håndbrekket på.

Etter å ha brukt et anseelig femsifret beløp, fikk kommunikasjonsavdelingen utfordringen.

grong2A

– Kommunikasjonsavdelingen laget blant annet promotering på Facebook . Vi var veldig spent, ikke minst fordi det var midt på sommeren og ferietid, sier Eli Anita Sørensen ved Grong videregående skole.

Vi kjørte to annonser i to ulike annonsesett, mot målgrupper basert på interesser og jobbtitler, samt et svært målrettet annonsesett i en større region.

Annonsekostnad – vi startet med beskjedne 1000 kroner. Resultatet?

Skolen fikk tre kvalifiserte søkere. Vedkommende som er ansatt flytter hjem fra en helt annen kant på landet, mens en annen søker ble midlertidig engasjert for å ta unna køen.

Annonsebudskapet er gjort av min dyktige kollega Elin. Hun løftet blikket i annonsen til å handle om noe mer enn «bare» å være trafikklærer. Namdalen er et eldorado for friluftslivsinteresserte. Bolyst er ikke uvesentelig.

Annonsene i seg selv er  enkle. Gjennom målrettingen nådde vi imidlertid langt utover vår egen region med budskapet til en ekstremt lav pris.

grong1

 

 

 

snapchat

Kjære Snapchat, her er oppdateringene jeg ønsker

Snapchats siste oppdatering er bare skuffende.

Snapchats suksess er formidabel, i Norge er det landets nest mest brukte sosiale medium etter Facebook. Da er det lov å ha forventninger til produktoppdateringer. Spesielt fordi Snapchat fortsatt framstår som litt konfirmasjonsaktig uferdig.

Oppdateringene som kom denne uka er enkelt beskrevet her, kort sagt morsomme ansiktsfilter og en trofesamling som antagelig skal stimulere til økt bruk.

Var det oppdateringene jeg håpet på? Nei!

Ansiktsfiltrene blir vi nok særdeles fort lei av både å bruke og motta. Forrige oppdatering var av en helt annen klasse. I det hele tatt synes jeg Snapchat har levert gode oppdateringer. Denne gangen ble jeg bare skuffet.

Her er tre oppdateringer jeg ønsker i Snapchat?

 1. SORTERE KONTAKTER: Har du prøvd å sende en snap til mange kontakter? Du må alltid bla gjennom hele kontaktlista. Jeg ønsker en måte å sortere kontaktene mine på, og enda bedre – kategorisere dem.
 2. ENKLERE FLERBRUKERLØSNING: Bruker du Snapchat både privat og profesjonelt, burde det vært enklere å svitsje mellom ulike kontoer enn log out/ login. Twitter har en elegant mobil-løsning. Det burde lett la seg gjøre også i Snapchat.
 3. FRISØK ETTER BRUKERE: Jeg ønsker å kunne søke etter andre brukere/merkevarer/kjendiser, slik du kan i Instagram. Rett og slett et fritekst-søkefelt.

Enig, uenig? Andre funksjoner du ønsker i Snapchat?

Add meg gjerne

snap_ico