Å informere om en fylkessammenslåing

Halvparten av nordtrønderne stemte ved siste fylkestingsvalg i Nord-Trøndelag. Det finnes bedre utgangspunkt når man har viktig informasjon til innbyggerne.

Trøndelagsutredningen er rett og slett ideen om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke. Dette innlegget handler ikke om politikken, det handler ikke om debatten om folkeavstemning. Det handler om hvordan det er jobbet med å gjøre det politiske forslaget kjent for folk flest. Eller mer presist: Hvordan vi informerte nordtrønderne om at alle som en kunne levere et høringsvar i saken – fra saken ble lagt fram 4.november 2015 til høringsfristen 5.februar 2016. Her er en gjennomgang av hovedtrekkene.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører Tore O. Sandvik legger fram Trøndelagsutredningen og intensjonsavtale om sammenslång av trøndelagsfylkene. Radisson Blu Værnes

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og fylkesordfører Tore O. Sandvik la fram Trøndelagsutredningen 4.november 2015.

Først litt om utgangspunktet

 • Fylkespolitikk er ikke nødvendigvis det som engasjerer mest. Ved siste fylkestingsvalg hadde Nord-Trøndelag en valgdeltakelse på 55,5 prosent.
 • At vi ikke akkurat jobber under en Justin Bieber-lignende interesse fra våre innbyggere ses også gjennom engasjementet i sosiale medier. Ingen andre fylkeskommuner har flere følgere enn oss, relatert til folketall. Samtidig er det bare to prosent av nordtrønderne som følger oss på Facebook.
 • Dagens mediebilde er komplekst. For èn generasjon tilbake kunne vi nøyd oss med å kunngjøre i papiravisene. I dag er det mer utfordrende å nå «alle»
 • Høringsrunden i Trøndelagsutredningen er gjort etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Loven krever ikke en voldsom kunngjøring. Her kan du lese kommentarer til den generelle medvirkningsparagrafen.  Dette er imidlertid en såpass stor sak at det aldri var aktuelt å forholde seg bare til lovens minstekrav.

FORMELL ANNONSERING

Kunngjøring av høringsrunde startet med en tradisjonell annonse i samtlige papiraviser i Nord-Trøndelag.

kunngjøring

I noen aviser hadde vi i tillegg følgende annonse på trykk.

Skjermbilde

 

TRYKKSAK

DSC_6647

En trykket versjon av Trøndelagstredningen ble lagt ut ved alle folkebibliotekene i fylket. Dette ble det opplyst om i kunngjøringsannonsen.

EGEN NETTSIDE

Skjermbilde1

Hele utredningen ble digitalisert med et skreddersydd og responsivt (mobilvennlig) nettsted på trondelagsutredningen.no – herfra kunne også utredningen lastes ned som PDF. Ifølge Medienorge har 96 prosent av trønderne tilgang til internett (2014-tall). I høringsperioden lå det en godt merket oppfordring på nettstedets forside – «Hva mener du?», hvor innbyggerne kunne sende inn et høringssvar direkte fra nettstedet.

INFORMASJONFILM

Det ble laget en kort informasjonsfilm med budskapet «Du trenger ingen talerstol for å bli hørt». Informasjonsfilmen ble vist ved alle kinoer i Nord-Trøndelag fra november 2015. 55.953 besøkende så filmen ved Levanger, Namsos, Steinkjer, Verdal og Stjørdal kinoer.

I tillegg ble filmen annonsert i Facebook og på Instagram i flere omganger og med ulike uttrykk. Til sammen nådde Facebook-annonsene 120.183 nordtrøndere i alderen 16+.

I tillegg ble flere Facebook-innlegg om saken fremmet, samt at folkemøtene også ble annonsert i sosiale medier (se punktet under»)

FBann1

En av videoannonsene som ble kjørt i sosiale medier (over).

FOLKEMØTER

12622006_10156442703810015_1686449638630070119_o

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik under folkemøtet i Namsos.

I høringsperioden ble det gjennomført fire godt besøkte folkemøter: I Namsos, Stjørdal, Verdal og Steinkjer. De tre første ble arrangert av oss i samarbeid med de respektive lokalavisene. Her ble det informert bredt om planene, samt at folk i salen kunne stille spørsmål. I alle presentasjoner og omtaler av folkemøtene ble det vist til nettstedet og muligheten for å komme med høringsuttalelse.

Folkemøtene i Steinkjer og Namsos ble i tillegg vist med livesendinger både i nettavisene og på vår egen hjemmeside.

Opptak av folkemøtet i Namsos:

Opptak av folkemøtet i Steinkjer:

Alle folkemøtene ble bredt annonsert på nett og på papir og i sosiale medier, med flere innrykk. I tillegg laget alle avisene redaksjonelle saker både på papir og på nettsider – både før og etter folkemøtene. Det samme gjorde fylkeskommunen i sine kanaler.

Eksempler på helsides annonsering av folkemøtene i papiravisene:

helside innherred

helside annonse folkemøte NA

folkemøte steinjker

MEDIEDEKNING

Få om noen saker har vært omtalt mer i Nord-Trøndelag enn Trøndelagsutredningen fra november og fram til i dag. Avisene har heller ikke vært grådige med spalteplassen i sine omtaler av Trøndelagsutredningen. Dette har vært en sak som mediene har gitt bred omtale, både redaksjonelt, på kommentarplass, på debattsidene og på lederplass.

Medienes store interesse for saken har selvsagt vært det viktigste bidraget til å opplyse nordtrønderne om den pågående politiske debatten.

Under er noen utvalgte oppslag etter pressekonferansen november 2015, hvor Trøndelagsutredningen ble lagt fram.

pk_ta

TU_Adressa

 pk_ta2 pk_ta3 TU_Adressa1

Her er NRK Midt-Nytts innslag fra samme pressekonferanse, som oppslagene over er hentet fra.

Den politiske debatten

De aller fleste kommunene i Nord-Trøndelag leverte høringssvar. Det betyr at hundrevis av lokalpolitikere også har drøftet denne saken, og slik bidratt til å gjøre saken kjent. Trøndelagsutredningen har også vært debattert på en rekke fylkesting siden 2013, og ikke minst har fylkesrådslederen omtalt saken i flere av sine taler til fylkestinget.

Under kan du se talen som startet hele prosessen: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik sin tale til fylkestinget i Nord-Trøndelag desember 2013.

Vi streamer alle fylkestingene live. Tradisjonelt har våre lokale medier vært flinke til å videreformidle våre sendinger, med tydelige lenker og god plassering på sine nettsider. I forhåndsomtalene av flere fylkesting det siste året har det vært fokusert nettopp på trøndelagsdebatten, også i våre nettsaker, papirannonser og videoannonser.

Her er et eksempel på en videoannonse og en helsides papirannonse som ble kjørt både på nettaviser og i sosiale medier før fylkestinget juni 2015. Med mulig fylkessammenslåing som et tema.

 

wow

9 av 10 kjenner til forslaget

Fortsatt usikker på om du har fått med deg at trøndelagsfylkene foreslår å slå seg sammen ?

Da Opinion (på oppdrag fra Trøndelagsutredningen) nylig gjorde en undersøkelse i begge trøndelagsfylkene fikk de følgende svar på spørsmålet:

9 av 10

Resultatet fikk Adressas politiske redaktør til å kvittere med følgende i en kommentar: «Meningsmålerne har gjort en god jobb sett med fylkeskommunale briller. Ni av ti spurte oppgir at de kjenner til fylkessammenslåingen».

Nettsaker i media fra januar 2016

Her er et utvalg av mediesakene fra en utvalgt måned, nemlig januar 2016 – den store høringsmåneden. Det er nærmest en prestasjon ikke å ha fått med seg minst en av disse sakene i januar – om du er nordtrønder.

Her er høringsuttalelsene

 

Motorpsycho

En arbeidsdag med Motorpsycho

Arbeidsdagen ble straks litt morsommere når ingen ringere enn Motorpsycho ruslet inn på arbeidsplassen.

I utgangspunktet to ulike verdener, Motorpsychos casuale musikere og fylkestinget i Nord-Trøndelag. I går møttes de, og alle så ut til å ha det veldig så trivelig sammen.

Anledningen var høytidelig. Det anerkjente bandet ble tildelt fylkeskulturprisen. Politikerne ga stående applaus, musiker Bent Sæther foreslo fra tingets talerstol å utvide Trønderbanen til Snåsa. Media nikket anerkjennende til årets tildeling.

Også vi på kommunikasjonsbenken smilte fornøyd. Jeg fikk et sjeldent herlig bilde fra fylkestingsalen; et Motorpsycho som åpenbart er glade for hederen. Fotoets magi – 1/60-sekund bevart for evigheten. Et bilde som også er lagt inn på Wikipedias artikkel om bandet.

Kollega Elin fiksa i tillegg et veldig bra videoinnslag og om ikke lenge kommer en ny utgivelse fra bandet.

Desember er fin.

Her er bandets offisielle webside

PS: En rekke fine folk har fått fylkeskulturprisen i Nord-Trøndelag tidligere. Sjekk den komplette oversikten på dette nettstedet

Lærebedrift

Kan humor rekruttere en lærebedrift?

Humor og video. Det er to stikkord for kampanjen «Bli lærebedrift».

I fylkeskommunen finner du et skilt med «fagopplæring». Bemannet av en gjeng ordentlige helter. Hver dag arbeider de for å rekruttere flere lærebedrifter i Nord-Trøndelag, i tillegg til at de hjelper fylkets lærlinger fram til et fagbrev eller et svennebrev.

Da jeg startet i fylkeskommunen, var det denne gjengen (inkludert to sprudlende damer fra opplæringskontor) som først inviterte meg til et møte. De ønsket økt synlighet. Ikke uten grunn. Å sørge for at vi i framtida har fagarbeidere er helt avgjørende for samfunnet vi lever i. Møtet skulle handle om «tips til redaksjonelle saker». Når møtet var ferdig hadde vi i grunn snudd opp ned på alt. Vi endte med skissen til en mangeårig markedskampanje med bruk av flere kanaler.

Redaksjonelle oppslag er bonus

Her skyter jeg raskt inn en personlig oppfatning: Å basere et årshjul for kommunikasjon på redaksjonelle oppslag, er en dristig plan. Vi bestiller ikke redaksjonelle oppslag. Pressen står fritt til å skrive om våre saker, og våre tips vil alltid bli behandlet i tråd med det generelle nyhetsbildet.

Jeg mener derfor at vi selv må ta ansvar for informasjon og kommunikasjon til våre målgrupper. I tillegg skal vi selvsagt jobbe hardt og målrettet for redaksjonelle oppslag, men i en markedsplan ser jeg på det som bonus, og ingen selvfølge.

Humor som virkemiddel

Vi valgte å satse på et enkelt budskap «Bli lærebedrift». Her skal vi vise omverdenen hvorfor det er viktig at vi alle tar del i samfunnsdugnaden med å utdanne framtidas fagarbeidere.

Kampanjen satser i hovedsak på digitale kanaler. Gjennom ulike filmer, produsert av Kindergarten i Trondheim, skal vi vise hvordan verden kunne blitt uten faglært arbeidskraft – med glimt i øyet.

Vi opprettet også en utvidet landingsside. Alt vi gjør skal lede inn til www.lærebedrift.no

Første film ble vist på alle kinoer i Nord-Trøndelag i to måneder. Den ble vist gjennom en bredt anlagt kampanje i sosiale medier. Den ble også vist på ulike nettaviser i fylket, ja, sågar på storskjermer på lokale kjøpesentre og som reklame før fotballsendinger i lokalavisa. Mulighetene er mange, om du først har en film tilgjengelig.

Nå er vi klar med film nummer 2. Filmen går allerede på nordtrønderske kinoer, og legges også ut på sosiale medier med det første.

I vår inviterte vi medielinjene ved fylkets videregående skoler til en filmkonkurranse. Lag en film over samme brief som vi allerede arbeider etter. Vi fikk inn flere gode bidrag, blant annet dette vinnerbidraget fra Robin Løvseth Mikalsen og Christoffer Kulseng-Hansen ved Olav Duun videregående skole.

Fordelen med film

Hva er fordelene med film? Der en papirannonse dør med døgnet, og en trykksak gjerne stues bort, lever filmen i ulike medier til «evig» tid. Om film har en høyere produksjonskostnad, har den desto flere bruksmuligheter.

Vi har så langt brukt filmene blant annet på:

 • Sosiale medier ( YouTube, Facebook, Instagram osv)
 • Kino
 • Nettaviser
 • Storskjermer
 • Messestands
 • Møter med ulike aktører
 • Presentasjoner på skoler
 • Og mye mer

Erfaringsmessig vet vi også at flere orker å se en film, enn å lese en trykksak. Vi lever i en visuell tidsalder, hvor vi ikke kan se vårt informasjonsarbeid isolert fra andre. Det er alltid en kamp om oppmerksomheten og vi vet at film har stor gjennomslagskraft.

Behind the scenes

Under ser du noen glimt fra opptaket til vår første film – i et grisefjøs i Verdal!

 

 

Å rekruttere en ridder

Skal du jakte på en ridder, trenger du gode samarbeidspartnere.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har ledig stilling som elev- og lærlingeombud. En stilling som åpenbart må frontes bredt i sosiale medier.

På altfor kort varsel – i høstferieuka – utfordret vi våre venner i Gidd til å lage en kjapp animasjonsfilm. Jeg tror alle andre hadde takket nei til å levere under fristen vi ga dem, men det er vel ikke uten grunn at de omtaler seg selv med ord som:

Vi tviholder på det barnslige. Vi er stolte av å være litt rare.

De tok utfordringen på strak arm. Jeg er også glad i å arbeide med folk som umiddelbart svarer at de ikke liker vår idè, og i stedet kommer med egen ideer og tanker. Værsågod. Det er slike miljø alle burde arbeide med!

Her er annonsen som ruller og går for tida. Vi satser på at den bidra til å rekruttere en flott ridder.

 

Social trønder – you bet!

Dagen i går bød på faglige og sociale trøndere i Trondheim.

OMG inviterte til fagkonferansen Social Trønder på Byscenen. Og takk for det! I den medierevolusjonen vi står midt i, er det ekstremt viktig å ta seg tid til faglig påfyll.

Som alle konferanser er noe ekstremt interessant og nyttig, mens atter annet er gammelt nytt. Det aller viktigste er likevel det som skjer mellom og etter programpostene. Selv for oss i grå dress og tykke briller som arbeider i offentlig sektor. Den nye mediehverdagen er sjukt spennende, men også viktig. Viktig for å kunne bruke annonsekronene mer effektivt, og fordi de nye mediene gir spennende og nye muligheter for tettere dialog med innbyggerne.

Også var det hyggelig å få en lang prat med Facebooks Norges-sjef, Rune Paulseth. Det er godt å få et ansikt, en stemme og et navn på Facebook her til lands.

st_twitter1
En digitalkonferanse må selvsagt ha verdens største navnelapper – i papir!
st2 Alltid engasjerte Hans Petter Nygård Hansen
st3
Rune Paulseth ga et bittelite blikk inn i Framtidas Facebook.

Facebook-jakten på en rektor

For første gang prøvde vi å rekruttere til en lederstilling, med Facebook som primært annonseorgan. Her er jaktresultatet.

2014-05-06-17.48.16

I kommunikasjonsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune har vi hatt en nysgjerrighet for stillingsutlysninger i sosiale medier. Vi bruker store summer på rekruttering hvert år, hvor papirannonser gjerne foretrekkes. Men i dagens mediesamfunn er papirannonser kostbart og for enkelte stillinger er det som å skyte spurv med kanoner, noe jeg har forklart i  annonsørens dilemma.

Tidligere har vi oppnådd spennende resultat med stillingsutlysninger via sosiale medier. Ikke minst i jakten etter superhelter og da vi brukte den magiske tusenlappen.

Før sommeren fikk vi derfor en helt spesiell utfordring.

Kan vi rekruttere en rektor til Inderøy videregående skole – med Facebook som primærkanal?

Hva er spesielt med rekruttering av en rektor? Det er krevende stillinger, hvor det gjerne er få søkere. Det er også en lederstilling for en stor virksomhet, hvor man gjerne ønsker en god søkerliste.

Vi lagde to ulike videoer til bruk i annonseringen på Facebook. Helt enkle produksjoner hvor vi selv utviklet ideene og skrev manus.

 • En typisk seriøs og rett opp og ned-video med avtroppende rektor som forteller om fantastiske Inderøy videregående skole.

 • En mer leken video, hvor vi spiller på det faktum at Inderøy vgs har et av landets beste utdanningsprogram innen musikk, dans og drama. (Legg merke til det fantastiske piano-spillet, just saying)

De to annonsene ble fremmet mot ulike målgrupper.

 • En målgruppe med personer nasjonalt som har typiske stillingstitler som kan finne en rektorjobb interessant.
 • En annen målgruppe med personer nasjonalt som liker relevante fagforbund, samt har generell interesse for skole/skolepolitikk m.m.
 • En tredje målgruppe var en bredere anlagt kampanje i Nord-Trøndelag, hvor «noen» antagelig kjenner «noen» som kunne finne jobben interessant. Altså hvor vi spilte på den regionale jungeltelegrafen.
 • Den siste videoen ble også rettet mot en målgruppe hvor vi kombinerte yrkestitler med kulturinteresse.

Det er ingen stor forskjell i hvordan de to videoene ble tatt imot av publikum, så jeg går ikke nærmere inn på det.

I tillegg til Facebook-annonsene ble det kjørt ett innrykk av en tradisjonell stillingsannonse i to regionaviser.

Om lag 25 prosent av annonsekostnadene ble brukt på Facebook. Totalkostnadene var samtidig en fjerdedel av hva som tidligere er brukt på tradisjonell stillingsutlysning av sammenlignbare stillinger.

Stillingen ble i tillegg kunngjort som nyhetssak på vår nettside og intranettside

TI SØKERE
Ti personer søkte stillingen. I pressemeldingen vi sendte ut heter det:

– Dette er en økning i antall søkere sammenlignet med det vi har sett for tilsvarende stillinger de siste årene. Til forskjell fra tidligere har fylkeskommunen denne gang vært aktive med utlysningen også i sosiale medier. Mye tyder på at det har bidratt til søkertallet, sier fylkesopplæringssjef Vegard Iversen.


HVA SA SØKERNE
Vi sendte søkerne en spørreundesøkelse via Questback som de besvarte anonymt. Vi ba dem først oppgi hvor de husket å ha sett annonsen (uhjulpen kjennskap). Deretter viste vi de to videoannonsene, samt papirannonsen og spurte om de hadde husket å ha sett dem (hjulpen kjennskap). Undersøkelsen ble gjennomført før ansettelse. Åtte av ti søkere svarte.

Her er noen registreringer:

 • Vi hadde over tre ganger så mange observasjoner i egne kanaler, som i avisannonsene totalt.
 • Ingen av søkerne husket å ha sett den dyreste avisannonsen
 • To av søkerne som så annonsen på Facebook, hadde ikke sett en avisannonse. To av søkerne som hadde sett  en avisannonsen, hadde ikke sett Facebook-annonsen.
 • Kostnaden pr videovisning endte på 0,13 øre. I en av målgruppene var vi nede i 0,11 øre pr videovisning. For oss er det gode tall.

OPPSUMMERT
Bedre søkning til en betydelig lavere annonsekostnad, gjennom en bredere anlagt kanalmiks enn tidligere.